Ôtô bon bon chạy bằng vành

Ôtô bon bon chạy bằng vành

MỹChiếc Honda Civic do một phụ nữ điều khiển chạy trên đường liên bang 287 ở New Jersey với bánh sau bên trái chỉ còn trơ bộ vành, hôm 19/10. Xem thêm