Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Vietnam Airlines khó chuyển nhượng vốn Pacific Airlines cho nhà đầu tư mới

Vietnam Airlines đang gặp vướng trong vận dụng cơ chế, chính sách của nhà nước để chuyển nhượng vốn tại Pacific Airlines cho nhà đầu tư khác.

Thông tin trên được ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết tại phiên họp thường niên ngày 28/6.

Sau khi toàn bộ cổ phần từ Qantas tặng lại, Vietnam Airlines đang nắm 98% cổ phần của Pacific Airlines. Ông Hiền cho biết hãng hàng không quốc gia đã chủ động tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng tham gia vào Pacific Airlines, thực hiện các giải pháp tài chính để định giá xem giá trị của công ty thế nào. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức bán riêng lẻ hay đấu thầu công khai đang là vấn đề với thương vụ này.

Theo ông Hiền, nếu lựa chọn hình thức bán riêng lẻ, Vietnam Airlines cũng chưa biết phải tuân theo Nghị định 91 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp hay theo Nghị định 132 hoặc Nghị định 140. Nếu bán ra công chúng thì phải tuân theo Luật Chứng khoán và Nghị định 155. “Và khi đi vào cụ thể từng văn bản pháp luật đều thấy vướng”, Kế toán trưởng Vietnam Airlines nói.

Cùng với đó, ông Hiền cho rằng Pacific Airlines là doanh nghiệp rất đặc biệt vì có lỗ luỹ kế. Trong khi đó, việc chuyển nhượng các doanh nghiệp bị thua lỗ cũng bị vướng về những quy chế, quy trình.

Ông Hiền cho biết Vietnam Airlines đang báo cáo các cấp có thẩm quyền để được áp dụng các quy định của nhà nước nhằm có thể lựa chọn nhà đầu tư cho Pacific Airlines trên tinh thần công khai, minh bạch nhưng vẫn đảm bảo được hài hòa giữa Luật Doanh nghiệp, Luật 69 và Luật Chứng khoán.

Trong tài liệu trình đại hội đồng cổ đông, Vietnam Airlines cho biết tình hình hiện nay của Pacific Airlines rất nghiêm trọng. Hãng bay giá rẻ này đang bị thiếu hụt dòng tiền, nợ quá hạn lớn đe dọa khả năng mất thanh toán và có nguy cơ phải chấm dứt hoạt động. Hãng hàng không quốc gia cũng cho biết nếu việc tìm kiếm quá chậm hoặc không đạt được thoả thuận với nhà đầu tư, Vietnam Airlines sẽ gặp rủi ro.

Trong năm 2022 và các năm tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch triển khai tái cơ cấu toàn diện sau khi Đề án Tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền thông qua. Trong đó, chủ yếu tập trung triển khai các giải pháp từ nội lực của doanh nghiệp như tái cơ cấu tài sản, đội tàu bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư (tập trung hoàn thành tái cơ cấu Pacific Airlines), tái cơ cấu nguồn vốn…

Anh Tú

Newsletter Updates

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi