Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Từ nhân viên thu ngân tàu điện ngầm đến ngôi sao Hollywood

Margot Elise Robbie sinh ngày 2/7/1990, tại Dalby, Queensland, Úc. Khi đó, cô không thể ngờ trong tương lai, mình sẽ trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh. Mới 31 tuổi, cô đã 2 lần được đề cử giải Oscar và cũng chính tài năng nổi trội đã giúp cô có nhiều cơ hội được hợp tác với những ngôi sao lớn của làng giải trí.

Margot Robbie: Từ nhân viên thu ngân tàu điện ngầm đến ngôi sao Hollywood - Ảnh 2.

Newsletter Updates

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi