Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sức Khỏe

Bốn thách thức dân số Việt Nam

Bốn thách thức dân số Việt Nam

Bốn thách thức lớn về dân số Việt Nam là tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa và chất lượng dân số thấp.
Trúng gió méo mặt do lạnh

Trúng gió méo mặt do lạnh

Quảng NinhNgười phụ nữ 31 tuổi, không có bệnh nền, sau khi tắm có triệu chứng méo miệng sang phải, khó nói, ăn cơm rơi vãi.