Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện

Những ngày này khi Sài Gòn “đổ bệnh”, cũng là những ngày mà người ta cảm nhận rõ nhất tinh thần tương thân tương ái, thấm thía phần nào vất vả của những hoàn cảnh khó khăn, y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch. Cũng vì lẽ đó mà người ta mở rộng lòng mình hơn, không ngại ngần giúp đỡ trong khả năng của mình.

Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 1. Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 2.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 3.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 4.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 5.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 6.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 7.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 8.Sài Gòn “trở bệnh”, bác tài Grab xung phong chở “yêu thương” đến các bệnh viện - Ảnh 9.

Trong khuôn khổ chương trình “Sài Gòn ơi, đừng bỏ bữa”, từ ngày 27/07/2021, Grab Việt Nam phối hợp với Quỹ từ thiện Bông Sen đã trao tặng bữa ăn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại tâm dịch TP.HCM thông qua các quán cơm xã hội Nụ Cười. Ngoài 11.500 bữa ăn do Grab Việt Nam đóng góp, chỉ sau 12 ngày (tính đến ngày 06/08/2021), người dùng Grab đã ủng hộ thêm 16.000 bữa ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.