Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Phẫu thuật ghép tim diễn ra như thế nào?


Ghép tim là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp với những yêu cầu khắt khe từ khâu chuẩn bị, đến lúc cấy ghép và theo dõi sau phẫu thuật.

Newsletter Updates

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi