Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Ông Dominic Scriven rời hội đồng quản trị ACB

Chủ tịch Dragon Capital thôi làm người đại diện vốn góp của DFH tại ACB, đồng thời rời hội đồng quản trị nhà băng này từ cuối tháng 6.

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa ban hành quyết định xác nhận ông Dominic Timothy Charles Scriven đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Lý do là cổ đông Dragon Financial Holdings Limited (DFH) hôm 22/6 huỷ bỏ uỷ quyền cho ông Dominic đại diện phần vốn góp của DFH tại ngân hàng, hiệu lực từ 30/6. Theo đó, ông Dominic đương nhiên không còn là thành viên hội đồng quản trị ACB.

Như vậy, hội đồng quản trị của nhà băng này còn lại 5 người gồm Chủ tịch ngân hàng Trần Hùng Huy, Phó chủ tịch Nguyễn Thành Long, bà Đinh Thị Hoa, bà Đặng Thu Thuỷ, ông Đàm Văn Tuấn và 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Hiep Van Vo và ông Huang Yuan Chiang.

Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dominic Scriven từng vào hội đồng quản trị ACB nhiệm kỳ 2008-2011 và tiếp tục nhiệm kỳ từ 2015 đến nay.

Theo ACB, ông Dominic đã tham gia Hội đồng quản trị ngân hàng này nhiều năm và có nhiều đóng góp giá trị. ACB cho biết sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác bền chặt với Dragon Capital Group.

“Ông lớn” Dragon Capital đầu tư vào ACB từ năm 1996 và đây là một trong những khoản đầu tư dài hơi nhất của quỹ.

DFH là một trong các quỹ đầu tư liên quan tới Dragon Capital. Tính tới 2/6, DFH là cổ đông lớn của ngân hàng khi nắm giữ hơn 233,69 triệu cổ phiếu ACB tương đương tỷ lệ sở hữu 6,92%.

Ngoài ra, nhóm Dragon Capital còn sở hữu cổ phiếu ACB (tỷ lệ khoảng 0,5%) thông qua các quỹ con khác là DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Samsung Vietnam Securities Master Invetsment Trust (SSMIT) và Norges Bank….

Quỳnh Trang

Newsletter Updates

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi