Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Khách Tây nườm nượp trở lại, người dân Hội An vui như Tết

Quảng Nam có 842 cơ sở lưu trú du lịch với gần 17.000 phòng. Trong những tháng cao điểm hè năm nay (tháng 6 và 7), công suất sử dụng phòng ước đạt 65%, thời gian lưu trú trung bình của khách là 2 ngày. Tháng 6, số lượt khách quốc tế lưu trú chưa thể khôi phục mức cũ, tuy nhiên số lượt khách nội địa ước đạt 250.000 lượt, tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2019. Còn trong tháng 7, nhiều khách sạn tại Hội An luôn trong tình trạng kín phòng, du khách phải đăng ký từ sớm mới còn phòng

Newsletter Updates

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi