Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Hương Giang mặc váy cảm hứng Công nương Diana ở Cannes

Lần đầu dự Cannes, người đẹp hồi hộp, xem đây là trải nghiệm. Xuất hiện không phải tư cách nghệ sĩ quốc tế theo lời mời của ban tổ chức nên cô không quá áp lực. Bên lề sự kiện, Hương Giang gặp gỡ một số nhà sản xuất nhằm chuẩn bị cho các dự án sắp tới.