Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Clip: Lở đất kinh hoàng chôn vùi dinh thự cổ 122 năm tuổi

Clip: Lở đất kinh hoàng chôn vùi dinh thự cổ 122 năm tuổiNguyên nhân do mưa bão suốt thời gian dài đã khiến khu vực trở nên ẩm ướt và ảnh hưởng tới tình trạng địa chất của vách đá Morro da Forca, tọa lạc đằng sau khu dinh thự cổ.

Newsletter Updates

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi